αναδιπλασιάζω


αναδιπλασιάζω
αναδιπλασιάζω, αναδιπλασίασα βλ. πίν. 35

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αναδιπλασιάζω — (Α ἀναδιπλασιάζω) 1. διπλασιάζω εκ νέου, ξαναδιπλασιάζω ή απλώς διπλασιάζω 2. (στη Γραμμ.) εφαρμόζω αναδιπλασιασμό. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνα * + διπλασιάζω. ΠΑΡ. αναδιπλασιασμός] …   Dictionary of Greek

  • αναδιπλασιάζω — ίασα, ιάστηκα, ιασμένος, διπλασιάζω για δεύτερη φορά: Στην αρχαία ελληνική γλώσσα μερικά ρήματα στον πρκ. αναδιπλασίαζαν το αρχικό σύμφωνο μαζί με ένα ε (σε σημασμένος) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀναδιπλασιάζει — ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres ind mp 2nd sg ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιάζουσι — ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιάζουσιν — ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιάσεις — ἀναδιπλασιάζω reduplicate aor subj act 2nd sg (epic) ἀναδιπλασιάζω reduplicate fut ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιαζόμενα — ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres part mp neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιαζόμεναι — ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres part mp fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιαζόμενος — ἀναδιπλασιάζω reduplicate pres part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναδιπλασιασθεῖσα — ἀναδιπλασιάζω reduplicate aor part pass fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)